Jiní odvozují název města od vojvody Klata, který sem za časů pohanských přivedl svůj lid. Jeho dcera se jmenovala Vodolenka a byla zkušená v čárách a věštbách. Všichni ji měli pro její moudrost rádi. Jednou Vodolenka vážně onemocněla a její dny byly sečteny. Na smrtelné posteli se rodičům svěřila se svým přáním“ ,,Až zemřu, oblečte mé tělo do bílého roucha a položte na vůz. Pár bílých volků zapřáhněte a tahouny pak pobídněte. Dle vůle našich bohů mne sami odvezou na místo, kde nám být pohřbena.“ Když zemřela, bylo vše uspořádáno dle jejích slov. Vůz s tělem svaté panny sám vyrazil na cestu a za ním se táhl pohřební průvod pozůstalých. Došli k lesnatému vrchu a v půli svahu volci zastavili. Na tom místě byl tedy hrob vykopán. Sotva do země Vodolenku uložili, vytryskl opodál čistý pramen. I nazvali jej Vodolenkou a měl po všechny časy moc uzdravovat nemocné a hojit jejich rány. Po tomto zázraku byl nazván vrch svatým lesem – tedy Svatobor.

Prameny a literatura

 • Albrecht Chanovský, Vestigium Bohemiae Piae 1689

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Klatovy
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Klatovsko
 • Kraj:
  Plzeňský