Jeden chromý sedlák z Hejné vzýval svatého Vojtěcha, aby jej uzdravil. Dokonce nechal v prácheňském kostelíku zřídit tomuto světci oltář. Když byl sedlák uzdraven, mnoho dalších potřebných sousedů s ním pravidelně putovalo na světcův svátek do onoho chrámku sv. Klimenta.

Prameny a literatura

 • Petr Mašek, Modrá krev 2010

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Legendy
 • Obec:
  Hejná
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Horažďovicko
 • Kraj:
  Plzeňský