Kategorie pověstí

Pověsti podle regionů

Náhodně vybrané pověsti

Fest

V Cazově žil jeden černý střelec. Byl spíše podoben přízraku, neboť mu žádný nemohl ublížit střelou ani ostřím. Ten se nejraději toulal volarskými lesy a střílel tam srnce a…

Zobrazit celou pověst

Kalhoty v lese

Strýček z Prahy šel jednou v noci mému tatínkovi naproti. V hloubi lesa se mu zjevil černý kočí s vozem a párem vraníků. Na voze plály svíce a uprostřed nich ležela rakev. Z ní…

Zobrazit celou pověst

Poslední šumavský obr

Poslední z bájných šumavských obrů byl Sepp Rankel. Tento silák hospodařil na svém dvoře zvaném Ranklov, který ležel mezi Zhůřím a Kvildou. Už jako mladík dokázal zdvihnout býčka…

Zobrazit celou pověst