Kategorie pověstí

Pověsti podle regionů

Náhodně vybrané pověsti

Černé kuře

V Hradčanech bývala stará chalupnice. Jednou šla z pole a spatřila na cestě černé kuře, celé umolousané. Vzala jej domů a dala oschnout na pec a také mu dala ze svého talíře…

Zobrazit celou pověst

Zbloudilý mezi rytíři

Poblíž rozvalin Husi stával mohutný zkroucený strom, jehož kořeny se rozpínaly kolem dokola. Ten měl velmi špatnou pověst. Při blízké pěšině do Záblatí žil kdysi chudý uhlíř a ten…

Zobrazit celou pověst

Pohoršlivá Baba

Nad Strunkoviceme na hoře Kbýlu stával kámen jménem Baba. Kdysi jej uctívali lidé z blízka i z daleka. To pohoršilo arcibiskupa Chanovského z Prahy a nechal jej od své čeledě…

Zobrazit celou pověst