Kategorie pověstí

Pověsti podle regionů

Náhodně vybrané pověsti

Facka od babičky

Večer před Dušičkami zdržel se jeden mládenec u své milé na Hlinkách. Když se o půlnoci vracel domů, z dálky zaslechl zbožnou píseň. Jako v procesí jej náhle míjely bílé zahalené…

Zobrazit celou pověst

Svatba a strašidlo

Při dolejší cestě ze Smrčné k Bohumilicím stojí tzv. Nohojc kaplička. Byla postavena na památku jedné svatby v tomto rodě. Avšak přes onu radostnou událost, začalo u kapličky…

Zobrazit celou pověst

Královácká pověst

Mnoho a mnoho let je tomu, když k sedlákovi Vondrovi v Zahoří přijelo vzácné komonstvo. Byli všichni zachvácení, neboť je nepřátelé pronásledovali. Měli mezi sebou vznešenou paní,…

Zobrazit celou pověst