Kategorie pověstí

Pověsti podle regionů

Náhodně vybrané pověsti

Zázračný počtář

Jeden chudý hoch ze Záblatí sloužil u sedláka ve Fefrách. Na zimu jej chtěli propustit, ale pasáček prosil, aby směl zůstat. Domluvili se tedy na další službě. Jenže ve vsi bylo…

Zobrazit celou pověst

Ohnivý jazyk

Jedna štítkovská sousedka šla za soumraku ze Smrčné. S příbuznou semlely všechno, pomluvily živé i neživé a teď pospíchá, aby už byla doma. Přichází k úvozu a před ní něco skáče.…

Zobrazit celou pověst

Dřevěný čert

U Kvildy žil chudý rybář se svou rodinou. Přišly zlé časy a on neměl co dát dětem do úst. V zoufalství tedy zavolal na pomoc satanáše. Sotva se černý pán objevil, povídá rybáři: ,…

Zobrazit celou pověst