Kategorie pověstí

Pověsti podle regionů

Náhodně vybrané pověsti

Laciné boty

Jednou se kníže Lamberk rozhodl poctít chudobného ševce Hubáčka a nechal si u něj šít boty. Když se šťastný švec dostavil na zámek, řekl si za ně dvojnásob, tedy šest zlatých.…

Zobrazit celou pověst

Had hospodáříček

Ve Štítkově žil kdysi hostinský Bavor. Na práci moc nebyl, a přece měl peněz jako želez, až si lidé nad tím lámali hlavu. Bylo to tak. Bavor měl na sýpce truhlu a v ní ukrýval…

Zobrazit celou pověst

Stříbrná chodba

Naproti velhartickému hradu se rozkládá vrch Borek. Býval kdysi plný stříbra a po vytěžení tam zůstaly staré štoly. Jedna z nich byla prodloužena v tajnou chodbu vedoucí až do…

Zobrazit celou pověst