Kategorie pověstí

Pověsti podle regionů

Náhodně vybrané pověsti

Jak byl založen hrad Vimperk

Jeden statečný rytíř, Albrecht z Bogenu, pojal úmysl vystavět na Šumavě hrad. Při svém putování zbloudil a dostal se do mokřin nynější říčky Volyňky. Kolem byl hluboký les a…

Zobrazit celou pověst

Řeka na štítě

Z Hodějova pocházel starožitný český rod, který měl ve znaku kapra. Poslyšte, jak k němu rod Hodějovských přišel. Za panování krále Vladislava II. táhli Čechové se svým králem…

Zobrazit celou pověst

Kletba poustevníka

Sto kroků na sever od hradu Helfenburka se nachází prostorná jeskyně. Od nepaměti zde přebývali poustevníci, naposled nějaký Janda. A protože za časů císaře pána Jose-fa II.…

Zobrazit celou pověst