Kategorie pověstí

Pověsti podle regionů

Náhodně vybrané pověsti

Bílé znamení

Pantáta Bělecký vyšel večer na zápraží, aby odhadl počasí na příští den, neboť se chystal kosit žito. Tu přes dvůr letí cosi bílého a potom se to rozplynulo v nic. Nejprve si…

Zobrazit celou pověst

Jak sem přišli židé

Kdysi dávno sešly se na jednom vrchu čtyři židovské vědmy. Jedna přinesla kamení, druhá železo, třetí zlato a čtvrtá oheň. Daly jse na jednu hromadu a poručily svým synům a…

Zobrazit celou pověst

Svinský příběh

Mezi Setuní a Čichticemi se rozkládá lesík. Tam se každou noc objevovala svině s prasátky. Jednou kolem šel v ten čas muž a pomyslel si, že by bylo dobré jedno podsvinčátko chytit…

Zobrazit celou pověst