Kategorie pověstí

Pověsti podle regionů

Náhodně vybrané pověsti

Hastrmanka

Jednou šel jeden strýček po práci na houby. Když byl v lukách za Čkyní, uviděl na trávě plno bílého prádla, jak se tam u potoka bělilo. Ve vodě další kusy máchala nějaká žena a…

Zobrazit celou pověst

Poselství Panny Marie komunistům

V roce 1947, když již byli všichni němečtí sousedé vyhnáni z Kašperských Hor, bylo přikročeno k devastaci posvátných míst. Tak také ke kapli Grantlu přijela rabovací četa s…

Zobrazit celou pověst

Královácká pověst

Mnoho a mnoho let je tomu, když k sedlákovi Vondrovi v Zahoří přijelo vzácné komonstvo. Byli všichni zachvácení, neboť je nepřátelé pronásledovali. Měli mezi sebou vznešenou paní,…

Zobrazit celou pověst