Kategorie pověstí

Pověsti podle regionů

Náhodně vybrané pověsti

Vodník a kocour

V Husinci na břehu Blanice stávala rybárna, v níž dožíval starý rybář. Toho pravidelně navštěvoval zdejší vodník, jenže celou světnici vždy zamokřil, takže rybář přemýšlel, jak by…

Zobrazit celou pověst

Opilý slepec

Jednou na cestách svých kašperskohorský magistr Tomáš Rosacín, potomní rychtář Sušický, potkal žebravého slepce podnapilého. I rozvážnými slovy jej vedl ku pokání a poručil mu…

Zobrazit celou pověst

Nezměrná hloubka

Nad Netolicemi se rozkládá dvůr Švarcenberk. Na kraji chobotského lesa vzniklo z lomu malé jezírko. O něm se vyprávělo, že se jeho hloubka nedá vůbec změřit, což dokládala divná…

Zobrazit celou pověst