Kategorie pověstí

Pověsti podle regionů

Náhodně vybrané pověsti

Sestry čarodejnice

Ve Vlčích Jamách žili tři sestry. Živobytí si opatřovaly čarováním. Sbíraly ranní rosu z cizích luk a dávaly ji svým kravám do pití. Díky tomu měly z celé osady nejvíce mléka, ač…

Zobrazit celou pověst

Svatý ochránce před deštěm

Jednou němčického šafáře chytil na cestě liják. Uchýlil se proto do blízké kapličky svatého Jana Nepomuckého. Aby unikl promočení vyhodil velkou sochu světcovu ven se slovy: ,,Ty…

Zobrazit celou pověst

Ohnivé prokletí

Za Radešovem v Blejští objevoval se jeden čas ohnivý kočár. Ten musel kočírovat prokletý pán Hýzrle z Chodů. Byl za života totiž známým nelidou a necitou a proto jej poddaní po…

Zobrazit celou pověst