Kategorie pověstí

Pověsti podle regionů

Náhodně vybrané pověsti

Ušlechtilost v prackách

Předek pánů Sulků ze Zálezel lovil v pralese kolem Brda. Tam narazil na dva medvědy. Jednoho proklál oštěpem, ale druhý se mezitím na něj vrhl. Statečný rytíř i tohoto medvěda…

Zobrazit celou pověst

Loď v bouři

Jeden z pánů Buquojů se vracel na lodi z Nového světa – Ameriky. Přihnala se děsivá bouře a koráb již uchvacovaly ohromné vlny. Hrabě prosil Pannu Marii o záchranu a slíbil, že…

Zobrazit celou pověst

Kovářské čarování

Tejmlovská kovářka často čarovala. Mistrovy učedníky měnila pomocí ohlávkyv oblačné koně a proháněla se na nich povětřím často až do svítání. Ti pak byli kovářovi málo platní,…

Zobrazit celou pověst