Kategorie pověstí

Pověsti podle regionů

Náhodně vybrané pověsti

Dědoušek Na Behnách

Jednou šel dědoušek Jungvirtů na trh do Vimperka, a když se vracel, už se dělala tma. Krátil si cestu přes louky, na kterých bylo velké bahno. Když se k mokřině přiblížil, začala…

Zobrazit celou pověst

Královácká pověst

Mnoho a mnoho let je tomu, když k sedlákovi Vondrovi v Zahoří přijelo vzácné komonstvo. Byli všichni zachvácení, neboť je nepřátelé pronásledovali. Měli mezi sebou vznešenou paní,…

Zobrazit celou pověst

Setkání u kapličky

Podruh od Kočů se vracel jednou z táček domů. U kapličky spatřil bílou postavu. Šel blíž, aby tomu přišel na kloub. Avšak viděl jen bílý cíp, který se kmitl a zmizel za kapličkou.…

Zobrazit celou pověst