Kategorie pověstí

Pověsti podle regionů

Náhodně vybrané pověsti

Zámecké mokré radovánky

Kdysi dávno se na místě panské zahrady rozkládal pěkný rybník. V tom rybníce bývali hastrmani a hastrmanky. Často se ta zelená havěť procházela po břehu a navečer pak hastrmanky…

Zobrazit celou pověst

Na česko- bavorské hranici stávaly šibenice. Měly nahánět hrůzu a zajišťovat ve zdejší oblasti pokoj. Bohužel, lidé jsou nenapravitelní, a tak tam jednou pověsili jednoho lesního…

Zobrazit celou pověst

Duch Svatý stavitelem

Když se rozhodlo, že bude postaven kostel, začalo se vše připravovat na louce Jiřici pod vsí. Tu si tesaři všimli, že k nim přilétá bílá holubice a odnáší třísky v zobáčku vzhůru…

Zobrazit celou pověst