Kategorie pověstí

Pověsti podle regionů

Náhodně vybrané pověsti

Na Krchůvku

Za třicetileté války něchtěli vacovští pohřbívat protestantské Švédy na svém katolickém hřbitově. Nad mrtvými se však ustrnul přečínský Mácha, který k jejich pohřbení daroval…

Zobrazit celou pověst

Zbloudilý mezi rytíři

Poblíž rozvalin Husi stával mohutný zkroucený strom, jehož kořeny se rozpínaly kolem dokola. Ten měl velmi špatnou pověst. Při blízké pěšině do Záblatí žil kdysi chudý uhlíř a ten…

Zobrazit celou pověst

Hastrmanní plena

Pod Bohumilicemi je skála, pod ní teče voda a v ní sídlili hastrmani. Jednou sem přišli mládenci ze vsi a usadili se na skále. Na křoví dole věšela hastrmanka plínky. Jeden…

Zobrazit celou pověst