Kategorie pověstí

Pověsti podle regionů

Náhodně vybrané pověsti

Královská

Za obcí se od dávných časů rozkládá plužina, která se jmenuje Královská. To prý česká královna Eliška ji darovala zdejším rolníkům jako odměnu za prokázané služby v nebezpečné…

Zobrazit celou pověst

Čert v Konopici

Ve vimperskému Hradčínu sedával jednu zimu v konopici čert a hrál na housle. Lidé se tam šli podívat, ale jakmile čert zařval, byli v prachu. Tak sezvali chasníky ze široka a…

Zobrazit celou pověst

Na Babí hoře

Šel jeden čeledín k sedláři do Vimperka. Mistr nebyl zrovna doma, a tak se čeledín posadil u domu na kládu a čekal. Už zvonilo klekání, když sedlář dorazil. Ještě notnou chvíli…

Zobrazit celou pověst