Kategorie pověstí

Pověsti podle regionů

Náhodně vybrané pověsti

Sestry čarodejnice

Ve Vlčích Jamách žili tři sestry. Živobytí si opatřovaly čarováním. Sbíraly ranní rosu z cizích luk a dávaly ji svým kravám do pití. Díky tomu měly z celé osady nejvíce mléka, ač…

Zobrazit celou pověst

Hastrmanka hospodyní

Jeden parezský chasník pásával koně u zdejšího rybníka. Často se tam zjevovaly neznámé pradleny. Jedna z nich se mu tuze líbila, avšak nikdy ji nemohl oslovit, vždy se záhadně…

Zobrazit celou pověst

Stopy rouhání

Jednou jel jeden hrubiánský vozka kolem staré farní zahrady směrem na Hrabice. Odedávna při ní stávala socha svaté Anny. Koně nechtěli jít, a tak ze vzteku šlehl sochu několikrát…

Zobrazit celou pověst