Kategorie pověstí

Pověsti podle regionů

Náhodně vybrané pověsti

Vítané jméno

Jak vzniklo jméno vsi Vitějovice? V ona místa přišli první osadníci a založili zde ves. Po nějakém čase přišli další a místo jen vzkvétalo. I začali spolu ti lidé jednat, jak by…

Zobrazit celou pověst

Vánoční nadílka od světlíků

Jednou před Vánoci chtěli v Konopišti zabíjet vepříka. I poslali kluky k Dejmkovům pro necky. Protože byl už večer, trochu se báli, avšak, když znenáhla viděli na louce u Hrašů…

Zobrazit celou pověst

Hlásek v popeli

Jeden sedlák, který šel v jeden čas kolem Pustého zámku, slyšel odtud překrásný a dojímavý zpěv. Šel jako očarován po hlase a našel v nějaké prohlubině kolébku, v níž leželo…

Zobrazit celou pověst