U Bohumilic spadl jednou jeden nešťastník do Smolova lomu a na dně nalezl smrt. Když přišli druhého dne lamači do práce a uviděli mrtvolu, zděsili se. Jeden chtěl celou věc oznámit rychtáři, druhý se bál, že ta smrt padne na ně. Chvíli se hádali, ale nakonec neznámého zakopali u lomu bez označení křížkem, aby se nic neprozradilo. Přesně po jednom roce a jednom dni se lamači vraceli pozdě večer domů do Sudslavic. Tu zaslechli nářek. Jdou po hlase a přišli k tajnému hrobu. Na něm se třese modravý plamínek a smutně naříká. Lamači se dali na útěk a zastavili se až doma. Od té doby se světýlko zjevovalo na hrobě pravidelně, obcházelo lom a pak se zase ztratilo. Lidé se jej pokoušeli vysvobodit, ale nevěděli jak.

Prameny a literatura

  • Adolf Daněk, Rukopisná pozůstalost, Muzeum Středního Pootaví Strakonice

Další pověsti z této obce

  • Kategorie:
    Démonologické
  • Obec:
    Bohumilice
  • Okres:
    Prachatice
  • Region:
    Prachaticko
  • Kraj:
    Jihočeský