Jistý ptáčník ze starého dvorce smrčenského byl jednou líčit na ptáky. Šel brzy zrána, a tu potkal muže, kterému kapala z levého šosu voda. Ten se ptáčníka ptal, kde tak časně chodil. On odpověděl: „Za Kačenou, za Kačenou.“ To byla nějaká kramářka ze Svaté Máří.

Prameny a literatura

  • Adolf Daněk, Pozůstalost Muzeum Středního Pootaví Strakonice

Další pověsti z této obce

  • Kategorie:
    Démonologické
  • Obec:
    Smrčná, část obce Svatá Maří
  • Okres:
    Prachatice
  • Region:
    Prachaticko
  • Kraj:
    Jihočeský