Jeden mladík z Vonšovic se chtěl oženit, avšak nemohl najít k sobě nevěstu. Jednou viděl na rybníce šest divokých kachniček. I rozhodl se, že jednu z nich chytí a bude mít pečínku. Stále se mu to nedařilo, takže vyhledal jednoho, který se vyznal v čárách. Ten mu poradil, aby vzal z fanky obruč a tu hodil na ptáka. To se nakonec mladíkovi podařilo, avšak jak užasl, když se kachna náhle proměnila v mladou ženu. I odvedl si ji do domácnosti a vše se na hospodářství začalo náramně dařit. Jen jedno mu žena kladla na srdce, že se na ni nesmí dívat po klekání, když se bude pravidelně v rybníce koupat. Jednou po nějaké době podíval se na ni škvírou ve vratech, ale ona to vytušila, žalostně se s ním rozloučila a zmizela. Od té doby to šlo s hospodářem s kopce. Do roka a do dne se pak v tom rybníce utopil.

Prameny a literatura

  • František Hroch z Dolan in Pozůstalost Adolfa Daňka Muzeum Středního Pootaví Strakonice

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

  • Kategorie:
    Člověk a osud
  • Obec:
    Onšovice, část obce Čkyně
  • Okres:
    Prachatice
  • Region:
    Prachaticko
  • Kraj:
    Jihočeský