Ondřej Fibich, básník, spisovatel, folklorista a nakladatel

Narodil se 27.1.1954 v Praze – Karlíně
Po dvou maturitách odchází do Jižních Čech (1979).

Zde pokračuje ve vydávání samizdatové literatury (1971-1988) a živí se celou dobu různými londonovskými zaměstnáními.

Svou pozornost a dílo nejprve zaměřil na krajinu kolem Radomyšle – básnické sbírky Země Jana Křtitele, Okřesáno tmou, hudební oratorium Radost mysle vánoční a také ,,cílkovskou” knihu Rytíři svatého Jana aneb duše jihočeské krajiny kolem Radomyšle, kterou psal 25 let.

Krom básnických sbírek také otextoval četná hudební díla: Poslední večeře podle Leonarda, Královna severních záseků, V slámě spí, Andělé Kratochvíle a také text opery na hudbu M. Troupa Dítě benátské noci.

Třicet let se zabývá sběrem lidových pověstí z regionu bývalého Prácheňského kraje a tuto práci zúročil ve čtyřdílném kompletu Prácheňský poklad. Vlastní největší soukromou sbírku pověsti v ČR a z ní též připravuje drobné tisky pro obce a různá sdružení.

Posledním současným velkým tématem je Šumava, kde zaznamenal a objevil, velké množství zajímavých pramenů, k nimž se váží pověsti či příběhy. Ty si lze přečíst v trilogii průvodců Nebe studánek.

Ve svém nakladatelství Hrad Strakonice také editoval a vydal neznámé dílo Karla Klostermanna v trilogii Vzpomínky na Šumavu a spolupodílel se na monografii Jakub Bursa a jihočeská venkovská architektura.

Z dětské literatury: Šumavské pohádky a říkadla, Slovníček šumavských strašidel a CD Louka v posteli.

Autor stále spolupracuje s Jihočeským i Plzeňským krajem, mnoha městy a obcemi, včetně škol, knihoven a dalších institucí.

Jeho práce také vyšly v holandštině, polštině, francouzštině. V jazyce německém publikoval sbírku veršů Passauer elegien a sbírku pověstí Vom Schatz des alten Böhmerwaldes.

Je členem České sekce Mezinárodního PEN klubu a spolunositelem titulu UNESCO Paměť světa.

Žije ve Strakonicích, kde také provozuje od roku 1991 svůj antikvariát.

Kontakty – E-mail: fibichondrej@gmail.com Tel.: 383 328 440 / 731 788 510

Pomocníci

Zdirad Čech – autor kreseb, významný heraldik a ilustrátor - člen Maltézského řádu

Václav Vlasák z Bělče – sběratel pohlednic Prachaticka a Netolicka

Miloslav Martan z Prachatic – sběratel pohlednic a cestovatel, velký znalec Šumavy

Jan Malířský ze Strakonic – sběratel pohlednic celého Prácheňska