Kategorie pověstí

Pověsti podle regionů

Náhodně vybrané pověsti

Půlkaři

Na Podlesí bývala často bída. Chudobná políčka dávala malou úrodu, a tak se lidé museli všelijak přiživovat. Krom podělkování, dřevaření či sběru lesních plodů se v Bohumilicích…

Zobrazit celou pověst

Dvakrát Panna Marie

Babičky ve Lhotě vyprávěly, že se ve studánce svaté Anny zjevovala na hladině tvář Panny Marie. Ta hleděla vždy směrek ke kostelu. Za novým hřbitovem zase rostl kmen, v jehož kůře…

Zobrazit celou pověst

Bankovní zpěváčci

Obecní lesy kolem Petrovic bývaly pověstné, avšak časem přišly na buben. Rozmarové vyprávěli, že ještě dnes si ptáčkové v těch lesech pozpěvují: ,,Kdo je v lese pán? Kdo je v…

Zobrazit celou pověst