Kategorie pověstí

Pověsti podle regionů

Horaždovicko
Plánicko

Náhodně vybrané pověsti

Ohnivý mužík

Bečvář, chalupník z Úbyslavi, byl v Kašperských Horách na výročním trhu. Na zpáteční cestě se zdržel chvíli v nicovské hospodě. Ta chvíle ale byla notná. O půlnoci vyrazil přes…

Zobrazit celou pověst

Čertova olše

Jednou šel jeden sedlák kácet olše při Tupadelské louce. Když jeden kmen podřízl, strom stál dál jakoby nic. Tu se podíval do koruny mezi listí a on… se tam šklebil ďábel sám. V…

Zobrazit celou pověst

Ďábelská mast

Jedna selka z Vimperka vlastnila jakousi mast. Když s ní potřela vnitřek máselnice, najednou tam bylo másla na centy. Její lišácký soused se k ní vplížil do domu a tu drahocennou…

Zobrazit celou pověst