Kategorie pověstí

Pověsti podle regionů

Horaždovicko
Plánicko

Náhodně vybrané pověsti

Merhovaný kámen

Při cestě z Javorníka do Strašína stával zvláštní kámen. Od pruhů dostal jméno Merhovaný. O něm se vyprávělo, že je to místo prokleté, neboť si na něm kdysi dávno dva nešťastní…

Zobrazit celou pověst

Sto lžic stříbrných

Dávno již tomu, co Stožice patřily Vodňanům. Těžko místní snášeli své poddanství a toužili po svobodě. Rozhodli se vykoupit a jako výkupné dali sto lžic stříbrných. Vodňanští si…

Zobrazit celou pověst

Špatné poležení

Jeden truhlář z Děpoltic byl známý šetřílek. Jeden čas mu přebývaly rakve, tak z jedné stloukl postel. Když si však do ní zákazník lehl, začaly se mu zjevovat umrlci. Štando pede…

Zobrazit celou pověst