Kategorie pověstí

Pověsti podle regionů

Náhodně vybrané pověsti

Kalhoty v lese

Strýček z Prahy šel jednou v noci mému tatínkovi naproti. V hloubi lesa se mu zjevil černý kočí s vozem a párem vraníků. Na voze plály svíce a uprostřed nich ležela rakev. Z ní…

Zobrazit celou pověst

Jméno podle nosu

U Dřešínku v dávnu stávala ves zvaná Grunty. Zdejší sedláci byli zbaveni roboty a převelice si toho vážili a nosili tak trochu své nosy nahoru. Proto jim lidé z okolních vsí…

Zobrazit celou pověst

Černé kuře

V Hradčanech bývala stará chalupnice. Jednou šla z pole a spatřila na cestě černé kuře, celé umolousané. Vzala jej domů a dala oschnout na pec a také mu dala ze svého talíře…

Zobrazit celou pověst