Kategorie pověstí

Pověsti podle regionů

Horaždovicko
Plánicko

Náhodně vybrané pověsti

Mít klobouk nebo pod kloboukem?

Na vyhlášených sušických trzích byly občas k mání roztodivné věci. Lekvary, mastičky nebo očarované předměty. Když přišly do módy klobouky, chopila se jejich prodeje podnikavá…

Zobrazit celou pověst

Šlechtic mlatcem

V Bílsku na faře visíval zčernalý portrét jednoho šlechtice z rodu Radkovců. V dolní části spatřoval se erb se dvěma zkříženými cepy. Ty nám vyprávějí dávný příběh o pánech na…

Zobrazit celou pověst

Divný posel Boží

Léta Páně 1836, když byl čas senoseče, blížila se ke vsi bouře. Hned tři kostelníci vystoupali na věž chrámu a zvonili proti mračnům. Tu hrom dva zabil a třetího omráčil tak, že…

Zobrazit celou pověst