Městská knihovna Prachatice připravuje ve spolupráci se spisovatelem Ondřejem Fibichem a Kreisbibliothek Freyung unikátní projekt. Na webových stránkách Městské knihovny Prachatice bude pod názvem Dědictví Šumavy zpřístupněno v pěti etapách veškeré písemné zachycení vyprávěných pověstí bývalého prácheňského kraje (Prachaticko, Vimpersko, Vodňansko, Netolicko, Strakonicko, Písecko) a zejména Šumavy.

Autor tohoto projektu, spisovatel, nakladatel a folklorista, člen české sekce Mezinárodního PEN klubu Ondřej Fibich, vytvoří webový portál, na kterém zpřístupní unikátní sbírky lidové slovesnosti české i německé provenience. Jde o shrnutí všech možných záznamů posledních 500 let ať už knižních, časopiseckých nebo rukopisných. Projekt bude vhodně doplňovat a rozvíjet portál Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích nazvaný Kohoutí kříž. Prozatimní stav soukromé sbírky spisovatele Ondřeje Fibicha v písemné či tištěné podobě zahrnuje cca 3000 záznamů, 1000 míst a 800 samosprávných obcí.

Celý projekt se skládá z pěti etap a měl by být rovnoměrně rozložen do pěti let.

  1. etapa: Založení, vytvoření a zprovoznění webu. Vložení záznamů pověstí pro region Prachaticka. Vytvoření a vložení ilustračních fotografií pro region Prachaticko.
  2. etapa: Vložení záznamů pověstí pro region Vimpersko. Vytvoření a vložení ilustračních fotografií pro region Vimpersko.
  3. etapa: Vložení záznamů pověstí pro region Vodňansko a Netolicko. Vytvoření a vložení ilustračních fotografií pro region Vodňansko a Netolicko.
  4. etapa: Vložení záznamů pověstí pro region Strakonicko. Vytvoření a vložení ilustračních fotografií pro region Strakonicko.
  5. etapa: Vložení záznamů pověstí pro region Písecko. Vytvoření a vložení ilustračních fotografií pro region Písecko.

Konzultantem celého projektu je PhDr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D z Etnologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze. První etapu tohoto webového portálu chce Městská knihovna Prachatice zahájit již v roce 2014. Proto se rozhodla požádat Česko-německý fond Budoucnosti o podporu. V 1. etapě bude autorem zpřístupněno cca 250 syžetů z toho třetina budou překlady z německého jazyka. Odkaz na webový portál Dědictví Šumavy bude umístěn také na stránkách německého partnera Kreisbibliothek Freyung.

Význam projektu, očekávaný efekt

Zpřístupnění unikátní sbírky české i německé veřejnosti umožní čerpat z této pokladnice knihovnám, obcím, kulturním zařízením, školám, turistům i široké veřejnosti originální slovesné produkty našich společných předků. Velmi důležitým prvkem je také atraktivnost pověsťové krajiny pro česko-německý kulturní a turistický ruch. Tato sbírka může také iniciovat sběr pověstí pomocí široké veřejnosti na obou stranách hranice a zachránit tak vytrácející se šumavské lidové tradice.