Mezi Řepicí a Rovnou leží po věky balvan, na němž jsou vidět dvě prohlubně. Jedna se podobá otisku lidské nohy, druhá koňskému kopytu. To kdysi, před dávnými časy, putovala tudy Panenka Marie. Byla cestou znavena, a tak se zastavila právě na tomto balvanu. Začala se modlit, když tu se za ní objevil Satan a přemýšlel, jak by ji svedl k hříchu. Bůh to ovšem viděl, a tak se v okamžiku zablesklo, zahřmělo… a Satan se skácel z balvanu. Jen stopa jeho kopyta vedle šlépěje Matky Boží svědčí o tomto nečekaném setkání na cestě z Řepice do Rovné.

Prameny a literatura

 • Adolf Daněk, Rukopisná pozůstalost SokA Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Legendy
 • Obec:
  Řepice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Strakonicko
 • Kraj:
  Jihočeský