Jeden rytíř, divoký pohan, měl věrného společníka, který se stal křesťanem. Ten od té doby svého pána napomínal a od bezbožného života jej chtěl uchránit. Po nějakém čase toho rytíř měl už dost. Právě jeli okolo nějaké skály a on zvolal: „Jestli je pravda, že tvůj Bůh je tak mocný, ať na této skále stojí v okamžení kříž i se Spasitelem!“ Sotva domluvil, objevil se před ním ukřižovaný Kristus obklopený jasnou září. Úžasem ohromen, v té chvíli uvěřil. A v rozpacích, že se rouhal, chytil se pravou rukou za své vousy na bradě. Od těch dob potomci jeho byli křesťané a na památku si dali do erbu ono gesto kajícnosti svého předka. Pocházeli ti páni ze Sudoměře a na tvrzi v Řepici seděli, podle níž Řepičtí sluli.

Prameny a literatura

 • Bartoloměj Paprocký z Hlohol, Diadochus id est succesio 1602

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Řepice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Strakonicko
 • Kraj:
  Jihočeský