V kraji píseckém žil muž krásné postavy a velikého jmění. Ten se dle svého zjevu zval Krasel. Své bohatství však získal prací svých služebníků, kteří v blízké řece Otavě zlato vypírali. Ten si vzal za ženu jednu rekovnou ženu jménem Řepice. Když zemřel, druzí praví, že od své ženy pro různice odešel, Řepice si ve zlatě ještě více libovala. Z něj si dala zhotovit sedlo i další rozličné věci. Střevíce nosila z vlny utkané a šaty až na zem dlouhé, v čemž jí její služebnice ochotně následovaly. Paní tato si nechala roku 817 vystavět nádherný dům, který nazvala Řepice. A v něm všechny své poklady opatrovala.

Prameny a literatura

 • Václav Hájek z Libočan, Kronika Česká 1983

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Řepice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Strakonicko
 • Kraj:
  Jihočeský