Pánové Cílové ze Svojšic u Sušice svůj erb s kloboukem od jedné příhody odvozují. Zakladatel jejich rodu přišel do těch míst a chtěl se zde usadit. Byl však chudobný a lidé se mu smáli, že si může koupit jen píď země co by kloboukem přikryl. I dal si tedy do smlouvy podmínku, že dostane země co kloboukem obsáhne. Na místě samém však tak dlouho stuhu z klobouku odvíjel, že zabrala celé jedno údolí. Tak prý Cílové k základu rodového majetku přišli.

Prameny a literatura

 • J. K., rukopisná sbírka, b. i.

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Svojšice, obec
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Sušicko
 • Kraj:
  Plzeňský