Ve Vlastějově se kdysi na rodě Strýců projevovalo divné prokletí. Na jejich dvorci se pravidelně ukazovala bílá paní. A vždy se stalo něco zlého. Poslední potomek se pak rozhodl tento statek prodat a později zde hospodařili Trojanové. Jim se však bílá paní už nikdy neukázala.

Prameny a literatura

 • Emil Šnicar, Sbírka pověstí a zvyků z Dolejšího Těšova a okolí in Sušické listy 1928

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Vlastějov, osada obce Javoří
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Sušicko
 • Kraj:
  Plzeňský