Za starých časů se po Šumavě proháněli vlci. Osmělovali se také k lidským příbytkům a dělali škodu na dobytku. Jednou jel volšovský čeledín s nákladem dřeva z Černého lesa. Po cestě jej dohonilo šero a s ním se objevili posmělení vlci. Mladík stačil vylézt na strom, ovšem koně v potahu šelmy hned zadávili. Když se pracant se dřívím nevracel, jal se jej hospodář hledat. Vzburcoval sousedy a skupina odvážných mužů se vydala čeledínovi naproti. Prošli Stráží a konečně k půlnoci našli fůru i pozůstatky koní. Zmrzlého čeledína museli ze stromu doslova snésti. Položili ho na saně a doma jej uložili do peřin. Ráno nevěřili svým očím. Mladík měl vlasy bílé jako mléko. Hrůzou zešedivěl.

Prameny a literatura

 • Obecní kronika Volšov

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Volšovy, část obce Dolní Staňkov
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Sušicko
 • Kraj:
  Plzeňský