Za Pannou Marií Zbynickou putovávali lidé až z Bavor. A tak se Zbynice staly vyhledávaným poutním místem. Nebylo divu, že v místním hostinci měli na stravu a nocleh zástupy Němců. Ti vždy při vstupu do kvelbu ulehčeně volali: ,,Gott sei Dank!" . Po česku ,,Bohudíky". A z tohoto pozdravu bodří Čechové časem stvořili slovo Kocanda. Proto tedy slula hospoda názvem Na Kocandě.

Prameny a literatura

 • Milan Pokorný, Čejkovy - Zbynice 2006

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Zbynice, obec
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Sušicko
 • Kraj:
  Plzeňský