Mohutná je skála nad pekelským mlýnem za Bezděkovem. O té se říkalo, že ve své hloubi kryje poklad. Ten se dá získat jej jednou za rok, totiž o Květné neděli. A zrovna o Velikonocích šel kolem jeden košíkář z Dobré Vody. A tu uviděl, že se kameny rozestoupily a do skály vede cestička. Vydal se po ní a za chvíli ohromen stanul v síni, kde se třpytily hromady zlata a stříbra. Když se vzpamatoval, chvátal ven pro košíky, aby je naplnil. Sotva se ocitl venku, skála se s duněním uzavřela. Chlapík úlekem omdlel a na zemi ho později našli lidé ze mlýna. Všem vypravoval o svém zážitku, který byl tak ohromující, že brzy potom zemřel. A nenašel se nikdo, kdo by to chtěl také zkusit.

Prameny a literatura

 • Emil Šnicar, Sbírka pověstí a zvyků z Dolejšího Těšova a okolí in Sušické listy 1928

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Poklady
 • Obec:
  Bezděkov, část města Hartmanice
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Hartmanicko
 • Kraj:
  Plzeňský