Když se ještě po chalupách pekl chleba, přidávaly se na okraj pece drobné kousky těsta často plněné ovocem. Pro děti tehdejších časů to bývala náramná pochoutka. Hospodyně je musely často od vonících podplamenic a rozpíčků odhánět. V Lubech kdysi sloužil u jednoho kočího malý sirotek za pohůnka neboli pasáčka. Jemu se podařilo jeden rozpíček sebrat a utekl s ním na mez, kde ho blaženě pojídal. Avšak lakomý hospodář jej tam dohnal a utloukl bičem. Za trest musel viník na tomto místě vraždy vztyčit na svoje náklady kamenný smírčí kříž. Nevíme, zda toto gesto pána Boha usmířilo, avšak dodnes se v tomto místě říká Na rozpíčku.

Prameny a literatura

 • b. i.

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Luby, část města Klatovy
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Klatovsko
 • Kraj:
  Plzeňský