Kdysi dávno se prý při svém putování zastavil svatý Vojtěch poblíž Věckovic. Malý pasáček tam zrovna pásl svěřené stádo a s utrmáceným světcem se rozdělil o skromnou svačinu. Pojedli tedy spolu sedíce na velkém kameni a poté šel svatý Vojtěch dál. Avšak od toho setkání se na kameni každý den objevoval peníz, jako zázračný dík za chlapcovu pohostinnost. Pasáček tak pomalu bohatl a pýcha se mu vkradla do srdce. Pořídil si pak pěkný statek a už ani sám nepracoval. Na všechno si najímal lidi. I ke kameni zajít, už byla pro něj veliká námaha. Proto nechal kámen vykopat a přemístit na svůj dvůr. Avšak žádný další peníz se na kameni již neobjevil.

Prameny a literatura

 • Martin Kříž in website MAS Pošumaví 21. století

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Legendy
 • Obec:
  Věckovice, část města Klatovy
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Klatovsko
 • Kraj:
  Plzeňský