Mezi panstvím Běšiny a panstvím Čachrov se nacházejí dvě soumezná pole. Je však mezi nimi značný rozdíl. Nuže, tedy v části čachrovské naleznete v hlíně opálená barevná skla. Na poli běšinském se zase pravidelně konají žně v době. Kdy po celém širém okolí je obilí ještě zelené. Tato záležitost vedla spoustu učenců k rozličným disputacím.

Prameny a literatura

 • Albrecht Chanovský, Vestigium Bohemiae Piae 1689

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Čachrov
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Klatovsko
 • Kraj:
  Plzeňský