Na Klatovsku se v době posledních Přemyslovců chutě bojovalo o moc a majetky. Potomci pánů Drslaviců žili sice na prosté tvrzi, ale neunikli plenění. Všichni dospělí zahynuli, avšak chůvě se podařilo ukrýt jediného potomka pánů v komíně. Když lotři odtáhli a dítě bylo nalezeno, útrpně se kolem něj lidé z osady shromáždili. Jeden hlas šel kolem: ,,Ejhle, chuděnec a jak je začerněný! Aby nám jej Pán zachovati ráčil.“ A opravdu, po tomto zachráněném výhonku byl jeho rod zván Černíny a nová tvrz s vesnicí Chudenice.

Prameny a literatura

 • Josef Biskup, Z šera minulosti II 1937, str. 29-30

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Chudenice
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Klatovsko
 • Kraj:
  Plzeňský