V Poleni kdysi žil jeden obecní pastýř. Jak měl cizí stádečko bohaté, tak byl sám chudý. Jednou pásl u kapličky svatého Vojtěcha. V jejím úpatí pramenila studánka a on tam rád hasil polední žízeň. Opodál vždy obdivoval kámen se šlépějí českého světce, kterou tu tento dobrodinec na památku zanechal. Jednou tam uviděl sedět starého muže, který se pasáka obrátil s prosbou o kousek jídla. Ten chvíli váhal, ale pak mu podal celý svůj oběd – krajíc chleba. Stařec se usmál a zmizel, jen místo něj se na kameni uvelebil pěkný stříbrňák. Zázrak chudáka překvapil tak, že jej hned odnesl na oltářík kapličky, jako poděkování Bohu. Sotva se vrátil ke kameni, leskla se na něm další mince. A tak se dělo každý den a pastýř pochopil, že potkal samotného svatého Vojtěcha. Po čase bohatnoucí muž zlenivěl a nechtělo se mu chodit daleko za ves, proto kámen odvezl a ukryl jej u hřbitovní zdi. Od té doby se na něm už žádné peníze neobjevovaly. Po čase jej lidé naštěstí vrátili do náruče svatovojtěšského místa.

Prameny a literatura

 • Josef Biskup. Z šera minulosti I 1036, str. 24-25

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Poleň
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Klatovsko
 • Kraj:
  Plzeňský