Novodobí majitelé veselského zámku přivedli pomalu své hospodářství na mizinu. A protože krom radovánek se také pokoušeli duchařit, jednou při seanci vyvolali ze záhrobí prabábu rodu Řenčů Eleonoru, aby jim poradila. Když se bílé zjevení ocitlo uprostřed svých potomků, uslyšeli její nářek nad úpadkem rodu. Ale také její pevnou víru, že někteří příbuzní dovedou veselské panství opět k rozkvětu. Když domluvila, její postava se rozplynula. K ohromení lidí u vešteckého stolku, dva sourozenci tam seděli mrtví. Zbylí páni pochopili varování, a skutečně se jim pak dařilo lépe a lépe. Občas se bílá paní objevila a obcházela celým zámkem. Obzvláště o svátcích svatojánských a na svatého Štěpána.

Prameny a literatura

 • Joža Urban, Ze Šumavy a Pošumaví 1997, str. 104-105

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Člověk a osud
 • Obec:
  Veselí
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Klatovsko
 • Kraj:
  Plzeňský