Jednou jel mladý jezdec okolo zříceniny hradu Klenová a spatřil u cesty divotvorný květ, nikde nevídaný. Seskočil z koně a kvítek utrhl. Ke svému údivu svíral náhle v ruce zlatý klíč a před nohama se mu otevřela země. Po schodech sestoupil do hlubin a chodba končila zavřenou bránou. Zkusil dát klíč do zámku a otočit. Dveře se otevřely a za nimi spatřil krásnou princeznu, která mu poradila, aby si pospíšil na hrad. Tam že jeho zlatý klíč dokáže otevřít všechny nashromážděné poklady. Mladík se dal do běhu, aby vše vyzkoušel. Když se ocitl mezi pobořenými zdmi, ulekl se velmi. Nechal totiž kouzelný klíč v bráně podzemí. Spěchal zpátky, ale klič, princeznu ani poklady už nenašel.

Prameny a literatura

 • Josef Biskup, Z šera minulosti I 1936

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Poklady
 • Obec:
  Hrad Klenová na katastru obce Klenová
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Klatovsko
 • Kraj:
  Plzeňský