Ve staré zemědělské osadě Uhliště byl postaven kostel sv. Linharta. K jeho založení došlo za podivuhodných okolností. Na zdejším panství působili zloději dobytka. Když byli konečně polapeni, vsadili je za trest do klády. Během trestu se tři chlapíci káli a rozhodli se věnovat celý svůj majetek, většinou čtyřnohý a bučící, na založení kostela. A byl jako patron vybrán svatý Linhart, strážce stád. K oltáři bylo na paměť umístěno zpodobnění oněch tří kajícníků zasazených do klády.

Prameny a literatura

 • Franz A. Heber, Das St. Leonhardkirchlein in Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser IV 1846

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Uhliště
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Nýrsko
 • Kraj:
  Plzeňský