Při ruinách hradu Pajrek stávala hospoda. Jednou hostinský poslal služku do sklepa pro brambory. Uprostřed stropu visela ruka držící měšec a někdo neviditelný šeptal: ,,Ber, děvče, ber.“ Dívce se roz-třásla kolena a utekla domů do Suchého Kamene. Když vše vypověděla svému otci, vydali se tajně spolu do sklepa. A děvče opět spatřilo ruku s penězi i ten nabádavý hlas. Otec, svítící loučí, však nic neviděl a neslyšel. Nakonec dívka měšec přijala a na to se ozvalo úlevné: ,,Zaplať Bůh!“ a ruka zmize-la. Měšec byl plný švédských zlaťáků a ti dva si za to koupili v Rakousku pěkný selský dvorec.

Prameny a literatura

 • Stachovský zápis, Rukopis 80. léta 20. století

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Poklady
 • Obec:
  Hrad Pajrek u Nýrska
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Nýrsko
 • Kraj:
  Plzeňský