Je mnoho pověstí o zlobivém pasákovi Stilzelovi, který řádil na hranici s Bavorskem. Jeho čertovské nápady a drsná alotria byla pověstná a mnoho nebožáků s nimi mělo trpkou zkušenost. Jednou se přes hranici kradl pašerák Klüpfler s pytlem bavorského tabáku. Byla noc a neohrožený muž se vyznal. Tu však tlumeně vyjekl, neboť v pěšině ležel mrtvý kůň. Peter si kolem posvítil tlume-ným světélkem a spatřil na borovici viset rozdrbaného výrostka. Medle natáhl nohy a v blízké vesnici to oznámil známému sedlákovi. Ten nelenil a s čeledínem se vydal sebevraha odříznout. Naložili nebo-žáka na vůz a odvezli tělo do Červeného Dřeva, kde za farářova vedení uložili mrtvého do márnice. Celé okolí se oddechlo a jen čekali, až bude Stilzerl zahrabán. Proto postavili k márnici stráž dvou silných chlapů. Přišla půlnoc, zahoukal sýček a na bledý obličejík dopadlo měsíční světlo. Tu se dare-bák posadil na svém prkně a potměšile se rozhlížel. Stráž zrovna brala nohy na ramena, když tu se ozvala hrozná rána. Když se po chvíli k márnici vydal celý houf sousedů, našli na umrlčím prkně po Stilzelovi jen nevábnou památku. V tom lejně byla zapíchnuta jako pozdrav něžná pomněnka.

Prameny a literatura

 • Hans Watzlik, Stilzel skřet šumavský 1926

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Revenanti
 • Obec:
  Samota Bärnloch u Červeného Dřeva
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Nýrsko
 • Kraj:
  Plzeňský