Dne 20. 4. LP 1712 byla paní Anna Ludmila Kocová, rozená Chanovská, na přímluvu svaté Anny Tanaberské zachráněna od smrti. Tenkráte se jí totiž splašili koně při jízdě a vozka navíc spadl z kozlíku. Snažila se zachránit a vyskočila za jízdy z vozu, Její šaty však uvisly za hřebík a ona byla vtažena pod kola. Koně vlekli vůz ještě nejméně sto kroků. Zmítaná paní si vzpomněla na svatou svou patronku a v tu chvíli se koně rázem zastavili.

Prameny a literatura

 • P. J. Schübel, Set. Annaeischer Gnadenfund 1715

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Legendy
 • Obec:
  Bystřice nad Úhlavou
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Nýrsko
 • Kraj:
  Plzeňský