Jeden pasák zpozoroval, že jeho dobytek vyhledává s oblibou určitý pramen u Černého jezera. Časem býci podivuhodně zesílili a srst se jim leskla jako aksamit. Jednou si z té vody nabral a uvařil brambory na ohníčku. Vařené brambory byly k jeho úžasu pokryté slabou vrstvou soli. Jednou se hoch dal do řeči s místním majitelem sklárny a vyprácěl mu o slané vodě. Ten se obával, že se tam začne sůl těžit a lesy vůkol budou vykáceny. A čím by pak topil ve svých provozech? Dal tedy studánku zazdít a pasáčkovi vyplatil sto stříbrňáků, aby držel jazyk za zuby. Jenže vše se nakonec prozradilo a od té doby si generace zdejších vyprávějí, že hrabě zničil slaný pramen.

Prameny a literatura

 • Stachovský zápis, Rukopis 80, léta 20. století

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Černé jezero u Železné Rudy
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Nýrsko
 • Kraj:
  Plzeňský