Jeden truhlář z Děpoltic byl známý šetřílek. Jeden čas mu přebývaly rakve, tak z jedné stloukl postel. Když si však do ní zákazník lehl, začaly se mu zjevovat umrlci. Štando pede divné lůžko vrátil svému stvořiteli.

Prameny a literatura

  • Gustav Jungbauer, Böhmerwald Sagen 1924

Další pověsti z této obce

  • Kategorie:
    Historická a místní
  • Obec:
    Děpoltice
  • Okres:
    Prachatice
  • Region:
    Prachaticko
  • Kraj:
    Jihočeský