Pyšní bývali selští synkové z Fuchsbergu. O svatodušní pouti závodili na koních, a to bylo vždy příčinou velkého povzbuzování, smíchu i pozdější pijatyky. I svatodušní šašek se tehdy účastnil se svou veselou herkou. Už byli všichni seřazeni a koně netrpělivě hrabali kopyty. Tu přes louku přijížděl podivný hrbatý jezdec a jeho šeredný kůň se podobal spíše trosce akorát na rýč pohodného. Chasa vyrazila avšak neznámý prašivec se klátil na kostnatých nohách a nejevil chuť závodit. Šašek ho z legrace chytil za ocas a to už se smála celá ves. Vtom se ozvalo mlasknutí jezdce ostré jako bič a ti dva vyrazili jako střela. Snadno předehnali všechny ty venkovské žemláče, vraníky i hnědky. Jezdec vítězně zavýskl a koník se vzepjal k nebeskému cvalu. Okolo nich sršely jiskry a oba se ztratili za obzorem. Teprve teď sousedé poznali Stilzela a celí bledí se rozcházeli do svých domovů.

Prameny a literatura

 • Hans Watzlik, Stilzel skřet šumavský 1926, str. 81-3

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Fuchsberg
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Nýrsko
 • Kraj:
  Plzeňský