V Mottlovských Dvorech žil jeden hospodář. Běda, to slovo vůbec nevystihuje, co byl zač. Vše v chalupě vedl od desíti k pěti. Moc rád se podíval na dno sklenice, toulal se po hospodách a když přivrávoral domů, všechno to stloukl na jednu hromadu. Za nějaký čas se mu do světnice střechou dívalo sluníčko, krávy měly boky jako žebřiny a paňmáma si zoufala. Dvůr se pomalu propadal do dluhů, ale on si furiantsky v hospodě poroučel další pití. Když mu sousedé domlouvali, aby se obrátil a žil s božím požehnáním, vždy se utrhl: ,,Žádný pámbu není, to se radši spolehnu na čerta!“ Dlouho se však nerouhal. Jednou v neděli šel zase zpitý domů a bylo mu jít kolem čnějící skály. Z ní vylezl pekelník v podobě hada a uštknul ho do krku. Ráno ho našli dřevaři mrtvého. Na tom místě zavěsili dobří lidé svatý obrázek ku příkladu a paměti.

Prameny a literatura

 • Adolf Heidler in Böhmerwald Jahrbuch 2010, str. 177

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Mottlovské Dvory skupina chalup, část obce Hamry
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Nýrsko
 • Kraj:
  Plzeňský