Kdysi dávno chodili po Šumavě proroci a věštili smutný osud celé zemi. Válka prý začne, až bude obnoven Soumarský most na cestě z Volar do Českých Žlebů. Kolik dřeva vichřice zlámou, tolik lidí přijde v té válce o život. Po celé Šumavě nezůstane žádný dobytek, jen na Boubíně jeden býk a na Bobíku jedna kráva. Také jedna koza přežije na Libíně a jeden kozel na Chlumu. Ti se však přeci pomocí mečení a bučení dostanou k sobě, takže se stáda šumavská zase rozhojní. A kdy přijde mír? To když černá kráva se zlatými rohy a zlatou oháňkou vystoupí na vrchol Bobíka a ozáří ji vycházející slunce.

Prameny a literatura

 • Martin Štěpánek, Rukopis

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Člověk a osud
 • Obec:
  Soumarský most u Volar
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Prachaticko
 • Kraj:
  Jihočeský