Jednou šel jeden pacholek ze Zelené Lhoty za novým živobytím do Roderovského dvorce. Po cestě za Lorenzovou stodolou ho stihla tma a tak se rozhodl jít dál dle světla ze statku. Opravdu po několika krocích uviděl v dálce rozzářená okna, až bylo divno. Když přišel blíž tyčil se nad ním neznámý zámeček plný hlaholu a hudby. Vešel do sálu a uviděl tam v kole samé vznešené pány jak tančí s čarodějnicemi. Tu poznal jednoho muže, avšak ten měl být již dávno mrtvý. Mládenec zbledl a duchapřítomně ze sálu vycouval. Tu ten duch za ním zavolal: ,,To jsi měl ale štěstí, že jsi vyšel zase ven. Jak bys šel do kola, živ bys nevyváznul.“ Sotva se ocitl na cestě, dům strašlivě zapraskal a zmizel pod zemí. K zaměstnavateli měl již jen pár kroků a šťastně ve dvoře pracoval a žil. Na svůj zážitek však nezapomněl a nechal v místech děsivého zámku postavit fortelný kříž.

Prameny a literatura

 • Adolf Heidler in B§ohmerwald Jahrbuch 2010, str. 174

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Samota Rödehof, část obce Hamry
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Nýrsko
 • Kraj:
  Plzeňský