Hajný Paul Rausch sloužil u pověstné baronky Lízy z Debrníku. Jednou sestupoval z Pancíře po mnohém běhání a na chvíli si v lese zdříml. Tu se mu zazdálo, že se před ním objevila moudrá paní držíc za ruku spanilé děvčátko. Z jejích úst plynula sladká řeč: ,,Dobrý příteli, postav nám zde nějaký přístřešek, neboť jsem svatá Anna a tuto vidíš malou Pannu Marii.“ V noci se totéž setkání objevilo ve snu jeho ženy. V souhlasu oba manželé nechali na tom místě postavit kapli svaté Anně věnované. Ale lid jí spíše říkal Kaple Rauschových.

Prameny a literatura

 • F. Nykles-P. Mazný-J.Vogeltanz, Tajemství šumavských vod I 2015, str. 203

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Legendy
 • Obec:
  Kaple svaté Anny nad Železnou Rudou
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Nýrsko
 • Kraj:
  Plzeňský