Na hradě tussetském žil kdysi jeden rytíř, který si vyhlédl v bavorské zemi nevěstu. Protože však byl chudý, nechtěli mu ji dát. Tedy svou vyvolenou unesl na svoje sídlo. Hned za ním rodičové vypravili vojenskou výpravu, která jeho hrad oblehla. Během všech těch dějů se dívka do svého únosce zamilovala a marně vzkazovala rodičům, aby jí povolili se za rytíře vdát. Když snoubenci viděli, že hrad již dlouho neodolá, vzali se za ruce a skočili z hradeb do propasti. Od těch časů stojí na blízké skále kříž.

Prameny a literatura

 • Camillo Morgan, 1898

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Stožec (Tusset)
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Prachaticko
 • Kraj:
  Jihočeský