Tvrdé bylo srdce pana Půty z Rýzmberka, neboť velmi odíral své poddané. Z jejich potu a krve postavil si dva mocné hrady Švihov a Rábí. Jeho manželka se často za jeho duši u Boha přimlouvala, ale marně. Když se jeho černé skutky naplnily, přilétl k němu čert a i s lůžkem odnesl jej do pekel. Dlouho byla na hradě Rábí vidět díra ve střeše, která nešla zakrýt. Jednou se své ženě zjevil celý v ohni planoucí. I ptala se ho, jak je možné jej z těch muk vysvobodit. Odpověděl: „Tak jako nemůžeš holýma rukama rozebrat tento pevný hrad a každý kámen, vápno, písek i dříví vrátit zpět do své podstaty, tak já nemohu být spasen.“ Na to zmizel a jinde se svým poddaným jako duch ukazoval.

Prameny a literatura

 • Pamětní kniha obce Rabí

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Člověk a osud
 • Obec:
  Rabí
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Horažďovicko
 • Kraj:
  Plzeňský