Ještě před 200 lety chovali zbožní měšťané v kostele sv.Klimenta na Práchni ve skříňce kus opotřebované metly. V blízké vsi Velkých Hydčicích měla jedna matka podivné dítě. Na matku svou se vrhalo, bilo ji, jako by ji ze světa sprovodit chtělo. Když pak zemřelo, stále se z rakve na matku sápalo, ruce natahovalo. Ale matka ho tak dlouho metlou tloukla, až se zase do rakve zpátky svalilo. Tuto metlu pak v kostele vystavili, aby děti lépe si pamatovaly přikázání „Cti otce svého i matku svou!“

Prameny a literatura

 • Bohuslav Balbín, Miscellanea historica regni Bohemiae 1679-87

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Prácheň, vrch u Horažďovic
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Horažďovicko
 • Kraj:
  Plzeňský