Břežanský hajný chodíval často na noční obchůzku. Jednou takhle jde a slyší z dálky řezání dříví. Když tam přišel, vše umlklo a po chvíli se mu ozvalo za zády, jakoby někdo kácel strom. Chytila ho zlost, že si z něj někdo dělá zábavu. Jenže tu mu přeběhl mráz po zádech. Před ním seděla na pařezu divá žena. Hajný nečekal a zastavil se až doma, kde všem o svém setkání vyprávěl.

Prameny a literatura

 • b. i.

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Hora Slavník u obce Týřovice
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Horažďovicko
 • Kraj:
  Plzeňský