Prý tu knihu plnou zaříkávání donesli do Čech Sasové, když dobývali Prahu. Dostala se cestami klikatými až k pantátovi do Luhanova mlýna. Občas si v ní čítával a dělat s ní tajnosti. Když jednou mlynářovic odešli na velikonoční bohoslužby, stárek tu knihu vyšťáral a dal se do čtení. Po chvíli ustrnul, neboť světnice se zaplnila nevábnými postavami čertů. Ti brebentili stále dokola: „Co pán poroučí, co pán poroučí.“ Stárkovi z toho šla hlava kolem, ještě že dovnitř vpadl mlynář. Hned dal stárkovi pár pohlavků a poručil té chásce, aby šli přerovnávat zeď u mlýna. Udělali to tak čertovsky, že ta zeď dodnes stojí neporušená. Ve mlýně se vše dařilo, dokud pantáta nezemřel. Když se sepisovala pozůstalost, pan farář si nechal poslat pro tu kouzelnou knihu, aby ji odstranil ze světa. Na bílou sobotu při pálení jidáše ji vložil do ohně, avšak kniha vzlétla vzhůru a spadla vedle do trávy. Velebníčkovi to bylo divné a pak zjistil, že chybí jeden list. Poručil jej hledat a pak jej vložil na své místo do knihy. Pak teprve shořela. Její popel si lidé rozebrali a dávali do vody. Prý pak byla čarovná.

Prameny a literatura

 • Miroslav Hrdlička, Křižíkův rodný kraj I 1947, str. 138-9

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Člověk a magie
 • Obec:
  Krutěnice, část města Nalžovské Hory
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Plánicko
 • Kraj:
  Plzeňský