V Mladicích měli starobylou lípu, o které se pravilo, že v její rozložité koruně hnízdí čápi a vrány. Ti zásobovali celou ves dle lidové tradice nemluvňaty. Jednou se majitel pozemku rozhodl lípu prodat na dřevo a chtěl za ní 5 zlatých. Jenže sousedé se vzbouřili proti takovému mamonu a strom zůstal zachován. Byl pro ně totiž drahou památkou.

Prameny a literatura

 • Joža Urban, Staří pamětníci Pošumaví1982

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Mladice
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Plánicko
 • Kraj:
  Plzeňský