Kdysi žilo v Bavorsku jedno děvče od narození slepé. Jeho rodiče ustavičně volali Pannu Marii ku uzdravení dítěte. Konečně jim bylo zjeveno, že mají putovat do Čech ku Plánici a že narazí pramen léčivý. Když už byli v Nicově, odpočívali, a tu ze země vytryskl pramen. Když si tou vodou dívka umyla oči, hle! Náhle prohlédla. I postavili na tom místě vděční rodičové veliký kříž a mnoho dalších lidí tam putovalo za uzdravením.

Prameny a literatura

 • Albrecht Chanovský, Vestigium Bohemiae Piae 1689

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Legendy
 • Obec:
  Nicov, část města Plánice
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Plánicko
 • Kraj:
  Plzeňský