Za zimního krále Fridricha Falckého táhli do Čech Uhři, aby jej podpořili. Ovšem všude se chovali spíš jako loupežníci. Tak také objevili před Plánicí. Už si brousili zuby i šavle na pořádný lup a chtěli si při odpočinku probrat plán, jak městečko vydrancovat. Sotva sesedli z koní, začala se jim pod nohama propadat zem, jako by byli prokletí. V hrůze se vydrali na koně a uháněli pryč. Pláničtí tak byli zachráněni. Na ta místa pak postavili na pamětnou pěkný kámen.

Prameny a literatura

 • Josef Biskup, Z šera minulosti II 1937, str. 93-4

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Plánice
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Plánicko
 • Kraj:
  Plzeňský