V těch časech ležela ves Zavlekov na císařské silnici. Zde na příhodném místě si postavili loupežníci svůj hrad a z něj přepadali pocestné i vozy se zbožím. Z hradu vedla tajná chodba až k cestě, skrze ni také dopravovali zločinci svůj lup. Když se jim podařilo zajmout nějakého bohatého pána, zavlekli jej na hrad a žádali za něj výkupné. Odtud se ujalo jméno vsi – Zavlekov. Tenkrát lapky lapili, hrad byl zbořen a lidé se nebáli usadit v těchto místech.

Prameny a literatura

 • J. Šochman, folklorní sběr 1961

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Zavlekov
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Plánicko
 • Kraj:
  Plzeňský