Udatný rytíř Jan z Borov se vydal na křížovou výpravu. V lítých bojích s mohamedány byl zajat. Teprve po zaplacení vysokého výkupného jej propustili z vězení. Dorazil pak šťastně domů na své sídlo s vému rytířskému patronu – svatému Janu Křtiteli nechal postavit kostelík. Zakrátko při něm vznikla celá ves, jež od pána z Boru přijala jméno Zborovy.

Prameny a literatura

 • Miroslav Hrdlička, Křižíkův rodný kraj I 1947, str. 155

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Zborovy
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Plánicko
 • Kraj:
  Plzeňský