Nedaleko Drachkova stojí v poli omšelý kříž. Kolem něj se vlní moře klasů a vítr šeptá příběh o božím trestu. Vypravuje se, že kdysi spěchal ze Strakonic do Drachkova kněz, aby zaopatřil umírajícího. Na poli vedle oral sedlák, neznaboh. I když viděl, že jde kněz se svátostí a jeho ministrant zvonkem nabádá všechny vůkol, aby poklekli, nedbal na to. Odvrátil se a zaklel. V tom samém okamžiku se pod ním otevřela země a rouhač se propadl. Ke cti boží a na památku potomkům postavili uprostřed pole kříž.

Prameny a literatura

 • Adolf Daněk, Rukopisná pozůstalost SOkA Strakonice

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Drahkov
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Strakonicko
 • Kraj:
  Jihočeský