Dunovský hospodář chvátal s dokončením krovů na statku. Ještě večer se vydal s čeledínem pro stavební dříví do lesa. Když vše potřebné naložili, vsedli na pár koní, jak bylo za starodávna zvykem a vyjeli. Tu se ozvalo praskání v křoví a před nimi stanul divý muž. Najednou zahoukal, až se koně splašili a letěli z kopce děsivou rychlostí. Dole se celí zchvácení zastavili a boky se jim třásly únavou. Sedlák bedlivě prohlédl celý vůz, avšak ten tu divou jízdu přečkal bez poškození. Když o tom vyprávěl pak v hospodě, nikdo tomu nechtěl věřit. Vždyť všichni znali ten sráz pod lesem.

Prameny a literatura

 • Vyprávěl František Dvořák in Pozůstalost Adolfa Daňka SOkA Strakonice

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Dunovice, část obce Cehnice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Strakonicko
 • Kraj:
  Jihočeský