Malý statek Kaletice mívali ve svém majetku Běšínové z Běšin, slovutný to rod český. Jedno dávné kníže slovanské lovilo v hlubokých lesích. V nestřežené chvíli vrhl se naň rozzuřený medvěd. Vtom jeden silák skočí knížeti na pomoc, s medvědem se popadne do křížku a tak jej tiskne, až mu tlapy zlámal a medvěd byl dobit. Od té doby potomci onoho siláka nosí erb s tlapou medvědí.

Prameny a literatura

 • Bartoloměj Paprocký z Hlohol, Diadochus id est soccesio 1602

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Kaletice, část městyse Radomyšl
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Strakonicko
 • Kraj:
  Jihočeský