Roku 1856 v obci Podolí vycházelo z jednoho statku světlo. Potom se toulalo u božích muk a jednou zámečníkovi, co jel z kasejovického trhu, převrátilo coby hořící sud celý vůz. Také se válelo v lukách k Radomyšli a měnilo se v ohnivého bezhlavce. Na Strunách vyděsilo zdejšího myslivce, že přes šest neděl ležel na posteli. To světlo chodilo smutně a také houkalo, jako by o něco prosilo. Až jeden chalupník jménem Vachuda se světélka konečně zeptal, čeho žádá. „Musíš odteď chodit žebrotou a ty peníze na modlení i na mši svatou dávat, mráz nemráz po kapličkách chodit a stále se za mne přimlouvat!“ řekla zakletá duše hříšníka. „Já jsem mezníky přesazoval, pole přiorával a za trest jsem se měl ve věčnosti trápit!“ A tak Vachuda chodil žebrotou, scházel hlady, až konečně na Svaté Hoře při korunování Panny Marie světélko vysvobodil. Ta duše mu třikrát poděkovala a na památku v jeho rodinné bibli pět prstů otiskla.

Prameny a literatura

 • Václav Liška in Adolf Daněk, Rukopisná pozůstalost SOkA Strakonice

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Podolí, část městyse Radomyšl
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Strakonicko
 • Kraj:
  Jihočeský