Před dávnými lety žil ve Slaníku domkář, který měl po dědečkovi čarodějnou knihu. Bylo v ní také napsáno, jak se hledají poklady. Protože bylo známo, že poblíž kapličky při cestě do Přešťovic je nějaký poklad zakopán, chtěl svou knihu vyzkoušet. Dlouho sice váhal a bál se, že by mohl ztratit svou duši tím čarováním, ale nakonec neodolal. Na Květnou neděli šel ke kapličce a tam udělal kolem sebe kruh svěcenou křídou. Doprostřed postavil zapálenou hromničku a začal číst ze své knihy: „Já, Josef, zaklínám tebe, dobrý duchu, při jménu Boha Melior tetra kraniaton, Bůh Adonai, Bůh Dytiros a se všemi jmény Boha Otce, Boha Syna, Boha Ducha Svatého, abys přišel mně jeden poklad na zlatě a stříbře, na dobrej minci zemskej neodkladně beze všeho omámení, ošemetnosti a mého předěšení přinesl...“ Dál ale nemohl číst, protože zaburácel vichr, vyrval mu z rukou knihu a pak následoval ohromný rachot. Také se mu zdálo, že slyší hlasy zemřelých. Po chvíli se domkář vzpamatoval a říkal si, že ho zlí duchové zkoušejí, aby utekl a oni mu poklad nemuseli vydat. Jenže po chvilce vidí, jak kolem něj krouží postava celá bílá a natahuje po něm ruku. Když bílý duch zmizel, objevila se postava tentokrát celá černá a sápe se na domkáře. Ale ani ta nemohla překročit kouzelný kruh. Tu zabouřil vichr ještě prudčeji, až se stromy ohýbají k zemi. Duch roste a roste. Už je vysoký jako strom a dlouhé ruce natahuje na maličkého človíčka. Ten přeskočil křídovou čáru a utíká do vsi, jako by mu nad hlavou hořelo. Vrazil bez dechu do první chalupy a všechno sousedovi vypráví. Když vykládá o vichřici, soused se diví: „I co to povídáš? Vždyť jsem tě uhlídal okýnkem! Četl jsi z nějaké knihy, klátil tělem a najednou se dal do běhu. Je bezvětří a byls tam celou tu dobu sám – to bylo jen mámení! A dobře ti radím, dej s tím pokoj, ať nepropadneš zlému duchu!“

Prameny a literatura

 • Adolf Daněk, Rukopisná pozůstalost SOkA Strakonice

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Poklady
 • Obec:
  Slaník
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Strakonicko
 • Kraj:
  Jihočeský